Start
Info links
Het Knallerteam
Voorstellen Knaller
Doelstellingen
Bereikbaarheid
Sponsoren
Anbi
Adoptievoorwaarden
Afstandsvoorwaarde
Rammen
Voedsters
Koppels
Contact
Start

Beleidsplan

ANBI Knaller:

Stichting Konijnenopvang Knaller

RSIN 8533.16.16.624

Oprichtingsdatum: 24 oktober 2013

Contactgegevens:

Email: konijnenopvangknaller.nl

Tel. 06-19424595

06-29191531

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter : mevrouw S.A.W.Koziol

Secretaris : M.L. Koziol- Mens

Penningmeester : mevrouw S.A.W.Koziol

Beleidsplan:

  1. 1. Werkzaamheden
  1. 2. Beloningsbeleid
  1. 3. Werving gelden
  1. 4. Toekomstvisie
  1. 5. Vermogen
  1. 6. Taakverdeling

Voorzitter: mevrouw S.A.W.Koziol

Verantwoordelijk voor:

Penningmeester: mevrouw S.A.W.Koziol

Verantwoordelijk voor:

Secretaris: mevrouw M.L. Koziol – Mens

Verantwoordelijk voor:

Verder zijn alle 3 de bestuursleden verantwoordelijk voor de verzorging en plaatsing van de konijnen welke op de opvang aanwezig zijn.

  1. 7. Toezicht

Alle 3 de bestuursleden hebben toezicht op elkaars beleid en werkzaamheden.Bij het ontstaan van verschil van mening zal er een stemming worden gehouden waarbij met een meerderheid van stemmen een beslissing wordt genomen.

  1. 8. Beheer

Het vermogen van de instelling is gestald op een bankrekening bij de coöperatieve Rabobank welke voor alle bestuursleden toegankelijk is

Home

Stichting Konijnenopvang Knaller Breda

Stichting Konijnenopvang Knaller,     Burgemeester Serrarislaan 2,     4835 LH Breda           Tel: 0619424595